Protected or Selected

English below

LOGGERS LANGUAGE

Beste mr. Hofstede,

Vandaag liep ik een perfect hulst blad! Ik startte in het oude bos aan de Beilerstraat of Beilerweg, wat u maar prefereert. Terwijl ik rende over de bospaden, vormde ik een track in de vorm van een stekelig hulstblad. Plotseling, in de buurt van het Rondeel, stond ik stil. Een grote spar, geblest met een markering van de boswachter stond voor mij. De stam, bedekt met lange grijze lijnen van boomhars, zag er op zich zelf al tragisch genoeg uit en was ook nog gemarkeerd. Maar voor wat?

De gesprayde fluoriserende oranje lijn betekend ‘geselecteerd voor omzagen’, was duidelijk zichtbaar. Maar een andere markering verschool zich aan de andere kant van de boomstronk. Een gesprayde gele stip. Ik vraag me af, nu het omzagen van bomen in het Asserbos bijna voorbij is, of deze gele stip de boom heeft beschermd tegen omzagen of dat dit nog moet gebeuren. Of zou het misschien andersom zijn?

Welke markering is het meest belangrijk, de gele stip of de oranje lijn?

Dear mr. Hofstede,

A perfect holly leaf run for me today! I started in the old forest at the Beilerstraat or Beilerweg, whatever you prefer. While running across forest paths, I was forming a track like a thorny edge of the holly leaf. Suddenly, somewhere near the Rondeel, I stood still. A large pine tree, blessed with a forester’s marking was standing in front of me. The bark itself, covered with long grey lines of tree resin, looked tragic enough. But allocated for what?

The sprayed fluorescent orange line, meaning ‘selected for logging’, was obvious there. But another marking was peeping at the other side of the trunk! A sprayed yellow dot. I wonder, now the logging in the Asserbos is almost done if this yellow dot marking protected the pine tree for logging or the logging didn’t happen yet. Or is it the other way around?

Which marking is more important the yellow dot or the orange line?

Holly Leaf Track zoals ik deze vandaag liep. De route is op de plattegrond paars gemarkeerd. In de post “Wandelroute Asserbosch” is een link te vinden waarmee de route kan worden gedownload.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.