Nieuwe Eenboomslaan | Asserbos

English below

Schoonheid ligt in open plekken, gevaar en gruwelen schuilt in de Heidense bossen. Simon Schama, Landschap en Herinnering.

Beste mr. Hofstede,

In de lentemaanden heeft het bijna onophoudelijk geregend. Het waterpeil in Nederland is zelfs weer helemaal aangevuld. Dit was hard nodig omdat de afgelopen jaren de lentes warm en droog waren. Nu staan de sloten van het Asserbos weer vol met regenwater en de rabatgreppels hebben zich volgezogen met vocht. Het bos kan er weer tegenaan!

Nu het warmer wordt bedekken de weelderige groene varens het dode hout dat door de houtzagers is achtergelaten. De zon breekt door en schijnt als een spotlicht op de open gezaagde plekken in het bos en geeft de gezonde bomen een nieuw podium.

Plots weet ik hoe de naam Eenboomslaan is ontstaan!

Door kap van het aangetaste naaldhout is een boomloze baan in het bos ontstaan. Omgezaagde bomen worden met bosbouwmachines verplaatst over deze vrije banen. Een grote eik markeert deze nieuw ontstane zichtlijn en profiteert van meer licht en ruimte. Zo wordt het silhouet van Een Boom in de Laan geaccentueerd.

Felling of the affected coniferous wood has created a tree-free lane in the forest. Felled trees are moved with forestry machines over these free lanes. A large oak tree marks this newly created sight-line and benefits from more light and space. Thus, the silhouette of A Tree in the Avenue is accentuated.
  • Eenboomslaan 1809. Detail van plan van Assen met deszelfs Bosch Broek en Environs (1809) Kaartenmaker: P.A.C. Buwama Aardenburg . Drents Archief, TA 480 

Alocation of Eenboomslaan (Map of Assen, 1809, Drents Archief). Newly made Eenboomslaan (2021).

Feltscape of the Eenboomslaan crossing the Rode Heklaan showing the rabat trenches in the environment (wool blend including Drents Heath Sheep, Australian Merino, 240 x 75 cm).

Beauty lies in open spaces, danger and horror lurks in the Heathen woods.
Simon Schama, Landscape and Memory.

Dear mr. Hofstede,

In the spring it has rained almost incessantly. The water level in the Netherlands has even been completely replenished. This was necessary because for years the springs were hot and dry. Now the ditches of the Asserbos are full of rainwater again and the rabbet trenches have filled with moisture. The forest can take it again!

As the weather warms, lush green ferns cover the dead wood left by the sawyers. The sun breaks through and shines like a spotlight on the open cut areas of the forest, giving the healthy trees a new stage.

Suddenly I know how the name Eenboomslaan (Pine Tree Lane) originated!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.