Ondertussen

English below

ONDERTUSSEN IN HET ASSERBOS

Beste mr. W.H. Hofstede,

Ondertussen zijn er ontelbare wandelingen gemaakt in uw bos. Ondertussen vallen bladeren op de grond. Ondertussen zijn sloten opgeschoond en zijn greppels met rustgelaten. Ondertussen is er veel water gevallen op de bosbodem. Ondertussen zijn hoge hekken geplaatst. Ondertussen zijn nieuwe drainage pijpen aangelegd en sloten strak getrokken. Ondertussen worden op de lege plekken omgevallen bomen zichtbaar. Ondertussen is gebleken dat het Asserbos een heilzame werking biedt. Ondertussen kondigt een nieuw seizoen zich aan.

Ondertussen heb ik een nieuwe wandelroute gemaakt! Ondertussen nog even geduld totdat deze thematische wandelkaart beschikbaar is …

BINNENKORT

MEANWHILE IN IN THE ASSERBOS

 Dear mr. W.H. Hofstede,

In the meantime, countless walks have been made in your forest. Meanwhile, leaves are falling on the ground. In the meantime, ditches have been cleared and ditches are left untouched. In the meantime, a lot of water has fallen on the forest floor. Meanwhile, high fences have been placed. Meanwhile, new drainage pipes have been laid and ditches pulled tight. Meanwhile fallen trees become visible in the empty places. In the meantime, it has become apparent that the Asserbos has a beneficial effect. Meanwhile, a new season is on its way.


In the meantime, I created a new walking route! In the meanwhile, please wait until this thematic map is made available…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.