OBSERVATIES | BODEM

English below

Dit project betreft een artistiek onderzoek naar de voedingsbodem van het Asserbos die weerbarstige klimatologische veranderingen zal ondergaan. Hoe vruchtbaar is deze inspiratiebron voor het maken van nieuwe toekomstbeelden?

BODEM VERKENNEN

De eerste observaties zijn op locaties van voormalige bouwlanden uit de periode voor 1760. Deze bodem bestond in 1920 nog uit zwart humus houdend zand. Afhankelijk van de locatie ligt er honderd jaar later een dik blader- of naaldenpakket, wortelkluiten van omgevallen bomen en kleine waterpoelen. Na een natte zomer is de bodem overal nat tot vochtig.

Bodems worden gevormd in de loop van de tijd door natuurlijke- en later cultuurlijke – processen. Bodemvormende processen gaan zeer langzaam, veel trager dan de veranderingen aan het oppervlak door bijvoorbeeld de mens.

Bron: Landschapsbiografie van de Drentsche AA)

Kaart voor inventarisatie van de bospercelen, Dienst Bos en Plantsoenen, zomer 1920. Drents Archief. De paarse lijn is de route van observatie, herfst 2021.

EXPLORING SOIL

This project concerns an artistic research into the breeding ground of the Asserbos, which will undergo unruly climatic changes. How fruitful is this source of inspiration for creating new images of the future?
The first observations are at locations of former arable land from the period before 1760. In 1920 this soil still consisted of black humus-containing sand. Depending on the location, a hundred years later there is a thick pack of leaves or needles, root balls from fallen trees and small water pools. After a wet summer, the soil is wet to moist everywhere.

Soils are formed over time by natural and later cultural processes. Soil-forming processes are very slow, much slower than the changes on the surface by humans, for example.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.