HUMUS | ASSERBOS

English below

Alles wat groeit, is afhankelijk van het zeer dunne laagje aarde dat slechts een deel van het oppervlak van de aarde bedekt.

HUMUS

BOSBODEM EIKENBLADEREN GEVALLEN LARIXNAALDEN HULSTBLAD TAKJES DOUGLASNAALDEN ELS GESLOTEN BEUKENBLADEREN BLADERDEK BEUKENNOOTJES

HUMUS PLANTENRESTEN ONVERTEERDE BLADAARDE ZONDER GROND SCHIMMELS VRUCHTBAAR BROKKELIGE MASSA VOCHTIG EN BESCHERMD WORTELS DIE ER NAAR RIJKEN

De regen spoelt de humusdeeltjes mee, dieper de bodem in. Humuszuren lossen langzaam op en vormen dunne laagjes in de minerale aardlaag. Langzamerhand verdwijnt het ijzer dat de zandkorrels oranje geel kleurt, totdat de zandkorrels asgrijs worden en neerslaan op oerbank. Hier vastgehouden vormen de mineralen en organische bestanddelen een harde bank dat geel zand bedekt. Harde stormwinden hebben in de laatste ijstijd het gele zand over grote gebieden afgezet.

 Dit is het gele moedermateriaal, waarin de podzolbodem wordt gevormd.

HUMUS

Everything that grows depends on the very thin layer of soil that covers only part of the surface of the earth.

FOREST SOIL OAK LEAVES FALLEN  LARIX NEEDELS HOLLY TWIGS DOUGLAS NEEDLES ALDER CLOSED BLANKET BEECHNUTS

HUMUS PLANT REMNANTS UNDIGESTED LEAF MOULD EARTH WITHOUT SOIL FUNGI FERTILE CRUMBLY MOISTURE AND PROTECTED ROOTS REACHING INTO IT

The rain washes the humus particles deeper into the soil. Humic acids dissolve slowly and form thin layers in the mineral layer. Gradually, the iron that colors the grains of sand orange-yellow disappears, until the grains of sand turn ash-grey and precipitate on the primeval bank. Held here, the minerals and organic compounds form a hard bank that covers yellow sand. Strong gale-force winds deposited the yellow sand over large areas during the last ice age.

This is the yellow parent material, in which the podzol soil is formed.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.