Bronnen

Bronnenlijst bij de thematische wandelkaarten van het Bos van Assen.

BODEMSCHEPSELS, wandelen over de voedingsbodem van het Asserbos, 2022

In mijn onderzoek naar de vruchtbaarheid van de Asserbos Bodem wil ik het materiaal dat bijdraagt aan de voedselrijkdom van het bos beter leren kennen. Daarom heb ik op verschillende locaties humus verzameld en onderzocht. 

Er zijn locaties in het Asserbos met een heel dik bladerdek. Deze compacte laag bladeren wordt maar zeer langzaam verteerd tot humus, waardoor voedingsbestanddelen voor bomen en planten langzaam vrij komen. Deze vorm van humus wordt mor humus genoemd. Mor humus is ruwe humus dat ligt op een bodem met weinig biologische activiteit. De dikke laag organisch materiaal op het bodemoppervlak kan slecht verteren door een lage pH of een slechte voedingstoestand. In de bovenste laag van deze centimeters dikke strooisellaag zijn de celstructuren van de bomen en planten nog te herkennen, terwijl de onderste morlaag het materiaal zwarter en amorf (vormloos) en dus moeilijker te herkennen wordt. Deze vorm van humus ontwikkelt zich onder andere onder bos op goed gedraineerde arme, zure zandgronden. De aanwezigheid van deze soort humus geeft aan dat het bladerdek in het Asserbos niet goed kan verteren. Toch is de strooisellaag een belangrijk onderdeel van de bosbodem, omdat het weinige aanwezige water en voedingselementen hierin opgehoopt zijn. Voor de omzetting van de organische stoffen zijn een aantal factoren noodzakelijk; temperatuur, vochtigheid en doorluchting en is afhankelijk van de samenstelling van het moedermateriaal. De afbraak van bladeren van elzen, essen en berken gaat sneller dan de bladeren van de beuk, eik, bosbes en naalden van sparren.

 • Landschapsbiografie van de Drentsche Aa, T. Spek et all, 2015, Koninklijke Van Gorcum B.V.
 • Landschappen van Nederland. Geologie, Bodem en Landgebruik. A.G. Jongsmans et all, 2015, Wageningen Academic Publishers
 • Op zoek naar de moederboom. Ontdek de wijsheid van bossen. S. Simard, 2021, Prometheus
 • Podzolbodems in zandlandschappen. https://www.geologievannederland.nl/ondergrond/bodems/podzolbodem-zandlandschap
 • Revitalisering Nederlandse bossen. Raport 2020, Unie van Bosgroepen i.s.m. Staatsbosbeheer en Stichting Probos

Afbeeldingen

 • Bedrijfskaart van het Asserbosch 1920, Drents Archief, 0969-1245
 • Buiten Sociëteit, Drents Archief, beeldbank
 • Drents Heideschaap, A. Numan, Schaapteelt, 1835
 • Bosflora, Bosch en Heide, 1913, Eik en Beuk, 1995, J.P. Thijsse

ZONE ASSERBOS, dwalen langs lege zone´s, 2021

Bosarbeiders & Licht
 • Werkzaamheden van de arbeiders in de periode van 1763-1765 bij de aanleg van de Landschapsplantage, het Asserbos. Drents Archief  001/ 1790 2.5.2.1.09
 • Gratis af te halen: 1 miljoen bomen. Franke van der Laan, Volkskrant 28-10-2020, krantenartikel.
Letterzetter
Storm
 • Het Asserbos, J.T. Battjes, Asser Historisch Tijdschrift, nr. 4 dec 1993.
Chaos
Gevangen
 • Bos in beweging. Over de dynamiek van bos, mens en landschap. Bert Groenwoudt, paper Bosgroepen, 2012.
 • Voor informatie over pingoruïnes in Drenthe zie: https://www.pingoruines.nl/
Ademen
Desorïentatie
 • Dwalen in het antropoceen. René ten Bos, 2017, boek.
 • Biodiversiteit versterken in multifunctioneel bos. B. Nyssen & S. Wijdeven, Vakblad Natuur, Bos, Landschap, 2019.