Field Lab Oldambt

TOT IN MIJN VEZELS

Het landschap is kwetsbaar geworden door intensief gebruik en onvoorspelbare klimatologische veranderingen. Net zoals bij het veelvuldig gebruik van textiel, vormen van slijtage ontstaan, gebeurd dat ook in het landschap. Zo kunnen bijvoorbeeld vruchtbare bodems eroderen of bij intensief gebruik steeds dunner worden. Veelvuldig gebruik kan echter ook ontstaan doordat de gebruiker verbonden is met de grond en deze niet zomaar wil verlaten zoals een favoriet kledingstuk dat niet zomaar in de container zal verdwijnen.

Textiele vezels hebben dezelfde tactiele, kwetsbare kwaliteiten als het oppervlak van landschap. Karakteristieke landschappelijke elementen vormen samen de identiteit van de omgeving. Hieraan kan je gehecht raken en kan plaatsbinding ontstaan. Aantastingen en veranderingen in je eigen omgeving kunnen je daarom raken tot in je vezels.

Vormen van slijtage als scheuren, rafelranden en gaten laten je nadenken over het verstrijken van tijd. Ze kunnen de kwetsbaarheden laten zien in kunst, ontwerp, mens en land.

Gesprek tussen studenten en experts waarin kennisoverdracht plaatsvindt over de zorg voor land. Een feltscape, een vervilte kaart waarin sporen van landgebruik zichtbaar zijn, draagt bij tot het gesprek en is als een vuurplek waaromheen de gesprekken plaatsvinden, Landversation in ´t Waar 2022.

FIELD LABS

In zogenaamde field labs, nomadische onderzoeks plekken in het Groningse landschap, gaan studenten van Minerva en Bureau NoorderRuimte voor een bepaalde periode met textiele vezels onderzoek doen. De tactiele kwaliteit van textiele vezel materialen wordt hier onderzocht en toegepast om de verwevenheid van bewoners en landschap zichtbaar te maken.

Doelstelling van Field Labs

Educatie en onderzoek dat plaatsvindt in het landschap dat in transitie is naar een duurzame en circulaire vorm, door experiment, zorg en binding.

Verbinding tussen studenten, landschap, bewoners en gebruikers. Uitwisseling van kennis, vaardigheden, kwetsbaarheden, zorg voor omgeving, duurzaam gebruik van materialen. Dit kan leiden tot het zichtbaar maken van zorg en emotionele binding met landschap, duurzame, circulaire concepten en producten van textiele vezels.

Het project ´Tot in mijn Vezels´ vindt plaats onder de paraplu van de kenniscentra Leefomgeving in Transitie en Arts & Sustainability van de Hanze Hogeschool Groningen.