Publications

Leeuwarder Courant, 26-01-2018, Gitte Brugman, Pleidooi voor ‘zacht’ landschap

Link

NRC.nl, 18-01-2018, Tracy Metz, polder op vilt in kaart gebracht

Link

Kenniscentrum Landschap, Groningen ,oktober 2017, MA scriptie Cora Jongsma, Landschapsgeschiedenis RUG

De invloed van agrarische grondbewerkingen op de morfologie van de Lionserpolder (Greidhoeke, Friesland) tussen 1950 en heden.

Download